Master of Business Administration (MBA)

Energetyka

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 3 marca 2024 LIMIT MIEJSC!

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW (IOS) REKRUTACJA W KAŻDYM CZASIE!

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 
3 marca 2024 LIMIT MIEJSC!

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW (IOS)
REKRUTACJA W KAŻDYM CZASIE!

Rekrutacja trwa

LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020. Partnerami Master of Business Administration (MBA) – EnergetykaTÜV SÜD Polska oraz NASK.

Master of Business Administration (MBA) – Energetyka to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z wydobyciem, przetwórstwem i eksploatacją paliw kopalnych oraz produkcją i dystrybucją energii pozyskanej ze źródeł niekonwencjonalnych.

Studia MBA pozwalają nie tylko posiąść specjalistyczną wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami zarządzania, przekazywaną przez najwyższej klasy ekspertów, ale także umiejętności związane z pozyskiwaniem nie tylko paliw kopalnych czy metali szlachetnych, ale także pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych, wymaganiami prawnymi, normami i standardami międzynarodowymi, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo na każdym etapie wydobycia, przetwórstwa i produkcji.

Wiedza z zakresu eksploatacji złóż oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest niezbędna do prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem wydobyciem i transportem prowadzonym w warunkach kontrolowanych.

Wykładowcami na studiach MBA są eksperci bezpośrednio związani z branżą górniczą i energetyczną. Należą do nich audytorzy, specjaliści z jednostek certyfikacyjnych, inspektorzy BHP czy przedstawiciele najwyższego kierownictwa przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z branżą energetyczną i wydobywczą.

Absolwenci studiów MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Absolwenci studiów MBA – Energetyka nabywają uprawnienia:

  • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).
  • wymagania stawiane osobom dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

  Kompetencje fakultatywne:

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP w Górnictwie w oparciu o standard ISO 45001
  • Project Manager branży OZE
  • Menedżer ds. pozyskiwania środków w OZE 
  • Certyfikowany specjalista ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do Pracodawców RPCEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE) oraz the European Council of Leading Business Schools (ECLBS).

Partner strategiczny

TÜV SÜD to blisko 150 lat doświadczenia w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa praktycznie we wszystkich obszarach przemysłu i usług. Ponad 19.000 pracowników naszej firmy w ponad 600 lokalizacjach na całym świecie świadczy usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i usług technicznych. Jesteśmy jedną z największych jednostek certyfikujących na świecie. Jednak siła naszej marki wynika z tego, że nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy, którzy zawsze są gotowi sprostać wymaganiom naszych klientów.

ATUTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zarządzanie w energetyce MBA

Wykłady i praktyczne ćwiczenia

w soboty i niedziele (w centrum Warszawy)

Prestiżowi wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez czołowych polskich specjalistów z zakresu bezpieczeństwa kopalń, praktyków, radców prawnych, auditorów branży OZE;

Personalny kontakt z wykładowcami

Dzięki prowadzeniu zajęć w kameralnych grupach (max. 30 osób), możliwa jest szeroka dyskusja z wykładowcami, indywidualne rozmowy i konsultacje;

Jasne i rzeczowe przekazywanie wiedzy

Przekazywanie trudnej wiedzy prawniczej i technicznej, odbywa się w jasny, rzeczowy, dostosowany do potrzeb Słuchaczy sposób;

Praktyczne podejście

W ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa i zapewnienia jakości

Ujęcie specjalistyczne

Studia obejmują szereg zajęć dotyczących specyfiki branży: audit, controlling, systemy zapewnienia jakości i BHP

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.