tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Master of Business Administration

Górnictwo i Energetyka

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja trwa

LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Master of Business Administration (MBA) – Górnictwo i Energetyka to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z wydobyciem, przetwórstwem i eksploatacja paliw kopalnych oraz produkcją i dystrybucją energii pozyskanej ze źródeł niekonwencjonalnych.

Ten profilowany kierunek pozwala nie tylko posiąść specjalistyczną wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami zarządzania, przekazywaną przez najwyższej klasy ekspertów, ale także umiejętności związane z pozyskiwaniem nie tylko paliw kopalnych czy metali szlachetnych ale także pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych, wymaganiami prawnymi, normami i standardami międzynarodowymi, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo na każdym etapie wydobycia, przetwórstwa i produkcji.

Wiedza z zakresu eksploatacji złóż oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest niezbędna do prowadzenia działalności związanej zarządzaniem wydobyciem i transportem prowadzonym w warunkach kontrolowanych. 

Słuchacz posiądzie wiedzą z dziedziny ekonomii w zarządzaniu organizacją należącą do branży górnictwa i energetyki.

Studia szeroko poruszają temat pozyskiwania środków finansowania ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych.

Górnictwo i Energetyka MBA to wyjątkowa możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania w branży wydobywczej

Naszymi wykładowcami są eksperci bezpośrednio związani z branżą górniczą i energetyczną.

Należą do nich audytorzy, specjaliści z jednostek certyfikacyjnych, inspektorzy BHP czy przedstawiciele najwyższego kierownictwa przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z branżą energetyczną i wydobywczą.

Absolwenci studiów  Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Górnictwie i Energetyce nabywają uprawnienia i kompetencje:

  • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).
  • wymagania stawiane osobom dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.  

Kompetencje fakultatywne:

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP w Górnictwie w oparciu o standard ISO 45001
  • Project Manager branży OZE
  • Menedżer ds. pozyskiwania środków w OZE 
  • Certyfikowany specjalista ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja trwa

ATUTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zarządzanie w górnictwie i energetyce MBA

Wykłady i praktyczne ćwiczenia

w soboty i niedziele (w centrum Warszawy)

Prestiżowi wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez czołowych polskich specjalistów z zakresu bezpieczeństwa kopalń, praktyków, radców prawnych, auditorów branży OZE;

Personalny kontakt z wykładowcami

Dzięki prowadzeniu zajęć w kameralnych grupach (max. 30 osób), możliwa jest szeroka dyskusja z wykładowcami, indywidualne rozmowy i konsultacje;

Jasne i rzeczowe przekazywanie wiedzy

Przekazywanie trudnej wiedzy prawniczej i technicznej, odbywa się w jasny, rzeczowy, dostosowany do potrzeb Słuchaczy sposób;

Praktyczne podejście

W ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa i zapewnienia jakości

Ujęcie specjalistyczne

Studia obejmują szereg zajęć dotyczących specyfiki branży: audit, controlling, systemy zapewnienia jakości i BHP

Poznaj nas bliżej

Wiedza, umiejętności i doświadczenie, pozwalają nam nauczać.

Sprawdź niepowtarzalny charakter naszych studiów.

Kadra naukowa

mgr Michał Jurczyk EMBA

Instytut kontroli wewnętrznej, audytu i optymalizacji

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska

Image Factory

Ochnik S.A.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.