Master of Business Administration (MBA)

Energetyka

Opłaty

#edukacjadlasukcesu

System opłat za studia

4 wpłaty kwartalne

2.750
 •  

2 wpłaty półroczne

5.200
 •  

1 wpłata roczna

9.900
 •  

uprawnienia dodatkowe:

Certyfikaty wydawane przez INSTYTUT SZKOLEŃ I ROZWOJU – Collegium Humanum:

 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP w Górnictwie w oparciu o standard ISO 45001
 • Project Manager branży OZE
 • Menedżer ds. pozyskiwania środków w OZE 
 • Certyfikowany specjalista ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

Opłaty dodatkowe (dobrowolne)

 • Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania: 1900 zł
 • Opłata za rozszerzenie programu studiów do 400 godz.: 900 zł

Dodatkowa możliwość nabycia uprawnień ustawowych:

 • Kwalifikacje ustawowe do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego (art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654): 1900 zł
 • Kwalifikacje rolnicze nadające uprawnienia do zakupu gruntów (zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm): 1900 zł
 • Uprawnienia na dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  przedszkoli i innych placówek oświatowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku Dz. U. z 2017 poz. 1597)  1900,00 zł
 • Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019) 1900,00 zł

Opłaty promocyjne

(DOBROWOLNE)

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

London Executive MBA Summit (Apsley Business School) – wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Apsley Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Opłaty fakultatywne są ustalane na bieżąco z ich organizatorem Partnerem studiów Executive MBA w zależności od liczby zainteresowanych wyjazdem (min. 10 osób).

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.