tel.: 608 800 461  ● +48 889 380 505 ● +48 608 800 467 ● bosp@humanum.pl

Master of Business Administration (MBA)

Energetyka

Program studiów i organizacja

#edukacjadlasukcesu

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Moduł 1 Zarządzanie 

 • Zarządzanie w energetyce konwencjonalnej i niekonwencjonalnej
 • Zarządzanie strategiczne i kryzysowe – reagowanie na awarie
 • Zarządzanie zmianą i ryzykiem
 • Zarządzanie projektami – strategia rozwoju
 • Strategie marketingowe i biznesowe

Moduł 2 Ekonomia

 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie finansami – controlling zarządczy (Rachunkowość zarządcza)
 • Pozyskiwanie środków i źródeł finansowania 
 • Biznesplan

Moduł 3 Prawo

 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
 • Prawo geologiczne i górnicze oraz prowadzenie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
 • Prawo gospodarcze

Moduł 4 Energetyka 

 • Energetyka słoneczna i wiatrowa, pompy ciepła
 • Energetyka wodna i falowa
 • Energetyka termojądrowa
 • Biopaliwa, biomasa, odpady
 • Energetyka geotermalna 
 • Energetyka konwencjonalna

Moduł 5 Górnictwo 

 • Geologia złoża i geologiczna obsługa kopalń
 • Skarpy i zbocza – bezpieczeństwo
 • Górnictwo odkrywkowe w Polsce i na świecie
 • Podstawy odkrywkowej eksploatacji złóż
 • Transport urobku w górnictwie odkrywkowym
 • Zwałowanie w górnictwie odkrywkowym
 • Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym
 • Rekultywacja 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest uzyskanie zaliczenia z testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach).

Opłaty promocyjne

(DOBROWOLNE)

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.