Master of Business Administration (MBA)

Energetyka

Program studiów i organizacja

#edukacjadlasukcesu

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Moduł 1 Menedżerski

 • Marketing
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Przywództwo i coaching
 • Negocjacje i komunikowanie w biznesie
 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi (HR)
 • Ekonomia menedżerska
 • Ład korporacyjny
 • Zarządzanie strategiczne i kryzysowe – reagowanie na awarie

Moduł 2 Prawo

 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Prawo gospodarcze

Moduł 3 Energetyka

 • Energetyka słoneczna i wiatrowa, pompy ciepła
 • Energetyka wodna i falowa
 • Energetyka termojądrowa
 • Biopaliwa, biomasa, odpady
 • Energetyka geotermalna
 • Energetyka konwencjonalna
 • Technologie wodorowe

Moduł 4 Górnictwo 

 • Geologia złoża i geologiczna obsługa kopalń
 • Skarpy i zbocza – bezpieczeństwo
 • Górnictwo odkrywkowe w Polsce i na świecie
 • Transport urobku w górnictwie odkrywkowym
 • Zwałowanie w górnictwie odkrywkowym
 • Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym
  Rekultywacja

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online – test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

Opłaty promocyjne

(DOBROWOLNE)

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.